Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Zna i potrafi wykorzystywać dostępne źródła informacji prawnej w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym także źródła elektroniczne (np. sejmową bazę aktów normatywnych, strony UOKiK). Zna podstawowe, kompetentne witryny internetowe zajmujące się prawem autorskim, własności przemysłowej, know how i zarządzania własnością intelektualną.
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U03
    Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne.