Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ochrona wód powierzchniowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi pobrać próbki środowiskowe oraz przeprowadzić ich podstawowe badania
Powiązania z EKK:
 • OS1A_U01
  Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz interpretuje wyniki analiz.
 • OS1A_U04
  Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS1A_U16
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
 • OS2A_U01
  Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk chemicznych, przydatne w ochronie środowiska.
 • OS2A_U02
  Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk biologicznych, przydatne w ochronie środowiska.
 • OS2A_U03
  Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.