Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ochrona wód powierzchniowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić ocenę stanu jakości cieku wodnego
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U03
    Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne.
  • OS1A_U11
    Umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
  • OS1A_U16
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i pomiary w warunkach laboratoryjnych i terenowych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.