Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki internetowe
Efekt kształcenia:
Student charakteryzuje różne platformy programistyczne i różnice między nimi
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W03
    Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień informatyki stosowanej.
  • OS1A_W18
    Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością w badaniach, projektach, przedsięwzięciach techniczno-technologicznych oraz innych działaniach związanych z naukami o środowisku.