Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ochrona wód powierzchniowych
Efekt kształcenia:
Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony jakości i ilości wód
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K09
    Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.