Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ochrona wód powierzchniowych
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K01
    Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
  • OS2A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.