Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z ochrony środowiska
Efekt kształcenia:
Student rozumie literaturę z zakresu technik ochrony środowiska, wykorzystuje dostępne źródła informacji oraz wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U02
    Rozumie literaturę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.
  • OS1A_U03
    Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne.
  • OS1A_U09
    Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.