Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zajęcia terenowe z technik odnowy środowiska
Efekt kształcenia:
Student rozumie przyczyny negatywnych skutków działalności człowieka w systemach wodnych oraz sposobów ich naprawy
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę z biologii, biochemii, biotechnologii niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony srodowiska.
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.