Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zajęcia terenowe z technik odnowy środowiska
Efekt kształcenia:
Wie na czym polega i potrafi wyznaczyć kierunek renaturyzacji rzek
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę z biologii, biochemii, biotechnologii niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony srodowiska.
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.