Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zajęcia terenowe z technik odnowy środowiska
Efekt kształcenia:
Zna metody rekultywacji różnego typu terenów zdegradowanych
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę z biologii, biochemii, biotechnologii niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony srodowiska.
  • OS2A_W18
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.: projekt rekultywacji terenu zdegradowanego, projekt prostego procesu biotechnologicznego, optymalizacja gospodarki odpadami w gminie, interpretacja zdjęć satelitarnych w monitoringu środowiska, tworzenie Programu Ochrony Środowiska w gminie, tworzenie Pozwoleń Zintegrowanych itp.