Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z technik odnowy środowiska
Efekt kształcenia:
Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu technik odnowy środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U04
    Biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi, potrzebną w ochronie środowiska.
  • OS2A_U06
    Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.