Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zajęcia terenowe z technik odnowy środowiska
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W14
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.