Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z technik odnowy środowiska
Efekt kształcenia:
Umie przygotować sprawozdanie z obserwacji i dyskusji prowadzonych podczas praktyk
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U10
    Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
  • OS2A_U12
    Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych.