Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zajęcia terenowe z technik odnowy środowiska
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K01
    Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
  • OS2A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
  • OS2A_K07
    Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.