Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zajęcia terenowe z technik odnowy środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K02
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.