Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z biologii i ekologii
Efekt kształcenia:
Student potrafi oznaczyć wybrane gatunki roślin
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U07
    Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary biologiczne.