Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Hydrogeochemia
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować charakterystykę składu chemicznego wody oraz wykonać podstawowe pomiary fizykochemiczne wody
Powiązania z EKK:
  • OS1A_U01
    Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz interpretuje wyniki analiz.
  • OS1A_U06
    Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne.
  • OS1A_U17
    Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.