Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy negocjacji
Efekt kształcenia:
student poznaje podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej
Powiązania z EKK:
  • SO1A_W15
    Zna podstawowe terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, rozpoznaje główne modele komunikowania, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych.