Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy negocjacji
Efekt kształcenia:
student potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących na wielu obszarach rzeczywistości społecznej, m.in. w pracy zawodowej
Powiązania z EKK:
  • SO1A_U02
    Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.