Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy negocjacji
Efekt kształcenia:
potrafi interpretować zjawiska i procesy chrakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby negocjowania
Powiązania z EKK:
  • SO1A_U06
    Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych.