Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Planowanie przestrzenne
Efekt kształcenia:
Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego.
Powiązania z EKK:
 • OS1A_K01
  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
 • OS1A_K02
  Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • OS1A_K09
  Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • OS2A_K07
  Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.