Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy negocjacji
Efekt kształcenia:
kompetencje w zakresie umiejętności argumentacji w toku negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole negocjatorów
Powiązania z EKK:
  • SO1A_K04
    Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji.
  • SO1A_K05
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role