Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geomorfologia i geologia czwartorzędu
Efekt kształcenia:
Student zna procesy rzeźbotwórcze oraz formy rzeźby i ich rozmieszczenie oraz wiek na obszarze Polski
Powiązania z EKK:
  • OS1A_W06
    Ma podstawową wiedzę w zakresie problematyki zarządzania środowiskiem i jego zasobami.
  • GG1A_W04
    Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
  • GG1A_W07
    Zna i rozumie metody badań minerałów i skał niezbędne do ich identyfikacji i charakterystyki.