Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geomorfologia i geologia czwartorzędu
Efekt kształcenia:
Student ma podstawy wiedzy o ewolucji środowiska, w tym człowieka, podczas późnego kenozoiku. Potrafi określić wpływ człowieka na przebieg procesów rzeźbotwórczych.
Powiązania z EKK:
 • GG1A_W04
  Zna i rozumie procesy zachodzące na powierzchni i we wnętrzu Ziemi. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i terminologię geologiczną.
 • GG1A_W08
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat budowy i rzeźby geologicznej różnych regionów.
 • GG1A_W09
  Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju litosfery i świata organicznego w przeszłości geologicznej.
 • GG1A_W13
  Zna podstawy prawne oraz rozumie konieczność ochrony środowiska.