Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geomorfologia i geologia czwartorzędu
Efekt kształcenia:
Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geomorfologii i geologii czwartorzędu.
Powiązania z EKK:
  • GG1A_U09
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.