Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie obiektowe i skryptowe
Efekt kształcenia:
Zna hierarchię wbudowanych typów danych oraz ich właściwości.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W09
    Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych.
  • OS2A_W12
    Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk o Ziemi.