Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Komputerowe wspomaganie badań i projektowania
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie modelowania bryłowego układów elementów maszyn i złożonych układów mechanicznych
Powiązania z EKK:
  • BM2A_W09
    ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narzędzi
  • BM2A_W12
    zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)