Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W12
    ma wiedzę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w kontakcie z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii; zna podstawowe zasady ergonomii