Dane EK modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki informatyczne
Efekt kształcenia:
Umie wykonać zamiany systemów liczbowych oraz podstawowych operacji algebraicznych
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U05
    Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań; potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki