Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Teoria sprężystości i plastyczności
Efekt kształcenia:
Student potrafi korzystać z uproszczonych metod służących do rozwiązywania układu podstawowych równań teorii sprężystości w dowolnych stanach naprężenia i odkształcenia
Powiązania z EKK:
  • BM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
  • BM1A_U03
    potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych
  • BM1A_U02
    potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych i interpretować zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki