Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wstęp do fizyki
Efekt kształcenia:
Student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z podręczników, baz danych oraz internetu
Powiązania z EKK:
  • IM1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • IM1A_U05
    Ma umiejętność samokształcenia się