Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wstęp do fizyki
Efekt kształcenia:
Student potrafiwspółpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe
Powiązania z EKK:
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych