Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie w projektowaniu maszyn
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych
Powiązania z EKK:
 • BM2A_U02
  posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
 • BM2A_U03
  ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
 • BM2A_U05
  umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
 • BM2A_U20
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego charakterystycznego dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej