Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowa identyfikacja systemów dynamicznych
Efekt kształcenia:
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski w celu identyfikacji systemu dynamicznego
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski