Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Komputerowe przetwarzanie obrazów
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze komputerowej analizy i przetwarzania obrazów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych
Powiązania z EKK:
  • BM1A_W14
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych