Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowe przetwarzanie obrazów
Efekt kształcenia:
posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów do cyfrowego przetwarzania sygnałów
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych