Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowe przetwarzanie obrazów
Efekt kształcenia:
potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna zasady przetwarzania cyfrowego obrazów
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U11
    potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna elementarne zasady analizy sygnałów