Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wiedza o nauce
Efekt kształcenia:
Student ma elementarną wiedzę na temat specyfiki nauk społecznych i dyscyplin humanistycznych
Powiązania z EKK:
 • TC1A_W16
  Student ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • BG1A_W16
  Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej.
 • BG1A_W20
  Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania.
 • BG1A_W21
  Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym.
 • ME1A_W15
  Ma wiedzę w zakresie społecznych i ekonomicznych aspektów działalności inżynierskiej
 • GF1A_W12
  Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych
 • GF1A_W13
  Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trenach rozwojowych przemysłu geofizycznego oraz ich zastosowaniu w życiu społeczno-gospodarczym
 • GF1A_W15
  Ma elementarna wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnych oraz prawa patentowego
 • IT1A_W01
  ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.
 • GF2A_W14
  Ma ogólną wiedzę z zakresu zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • AR1A_W24
  zna i rozumie rolę zagadnień humanizujących w technice w tym w automatyce i robotyce