Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Efekt kształcenia:
Student identyfikuje zagrożenia związane z pracą
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_K04
    ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, prze-strzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglą-dów i kultur
  • EZ1A_K05
    Potrafi ocenić zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu, umie postępować w stanach zagrożenia