Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zintegrowane systemy zarzadzania informacją
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę z zakresu budowy zintegrowanych systemów zarządzania informacją
Powiązania z EKK:
 • BM2A_W02
  posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
 • BM2A_W10
  zna komputerowe wspomaganie projektowania materiałowego (CAMD – Computer Aided Materials Design) i doboru materiałów (CAMS – Computer Aided Materials Selection)
 • BM2A_W11
  ma wiedzę z obszaru zintegrowanych systemów wytwarzania (CAE – Computer Aided Engineering)
 • BM2A_W12
  zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)
 • BM2A_W13
  zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną (przepływów usług i materiałów) i informatyczną (przepływów informacji) oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej
 • BM2A_W14
  ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem