Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zintegrowane systemy zarzadzania informacją
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę z eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania
Powiązania z EKK:
 • BM2A_W02
  posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
 • BM2A_W05
  posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu
 • BM2A_W06
  ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów
 • BM2A_W14
  ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem
 • BM2A_W17
  posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych