Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zintegrowane systemy zarzadzania informacją
Efekt kształcenia:
posiada umiejętność eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U03
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
  • BM2A_U13
    potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
  • BM2A_U25
    jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi