Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Komputerowe modelowanie układów i procesów
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę związaną z modelowaniem procesów
Powiązania z EKK:
 • BM2A_W01
  ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych
 • BM2A_W02
  posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
 • BM2A_W03
  ma wiedzę z zakresu metod optymalizacji
 • BM2A_W04
  posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn, tworzenia modelu wielomasowego układu mechanicznego, formułowania i rozwiązywania zadań dynamiki
 • BM2A_W05
  posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu
 • BM2A_W08
  zna zagadnienia sprężystości, plastyczności i wytrzymałości zmęczeniowej
 • BM2A_W10
  zna komputerowe wspomaganie projektowania materiałowego (CAMD – Computer Aided Materials Design) i doboru materiałów (CAMS – Computer Aided Materials Selection)
 • BM2A_W11
  ma wiedzę z obszaru zintegrowanych systemów wytwarzania (CAE – Computer Aided Engineering)
 • BM2A_W12
  zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)
 • BM2A_W17
  posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych