Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowe modelowanie układów i procesów
Efekt kształcenia:
posiada umiejętność symulowania zachowania układów i procesów rzeczywistych
Powiązania z EKK:
 • BM2A_U03
  ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
 • BM2A_U16
  potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi itp.
 • BM2A_U18
  ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
 • BM2A_U19
  potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
 • BM2A_U20
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego charakterystycznego dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej
 • BM2A_U21
  potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, w tym zadania nietypowe