Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Komputerowe modelowanie układów i procesów
Efekt kształcenia:
ma potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Powiązania z EKK:
  • BM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych