Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
MES i MEB w technice
Efekt kształcenia:
potrafi zastosować MES i MEB do rozwiązywania problemów spotykanych w praktyce inżynierskiej
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U03
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
  • BM2A_U18
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
  • BM2A_U20
    potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego charakterystycznego dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej