Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy teleinformatyczne i multimedialne
Efekt kształcenia:
student zna zasady budowy i eksploatacji systemow teletransmisji
Powiązania z EKK:
  • BM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
  • BM2A_W06
    ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów