Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy teleinformatyczne i multimedialne
Efekt kształcenia:
potrafi budować i eksploatować systemy teletransmisji i systemy multimedialne
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U08
    umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
  • BM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
  • BM2A_U11
    potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna elementarne zasady analizy sygnałów