Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Systemy teleinformatyczne i multimedialne
Efekt kształcenia:
potrafi pracować w zespole, jest zorientowany na rozwoj i doskonalenie się
Powiązania z EKK:
  • BM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych