Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U08
    umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
  • BM2A_U24
    posiada umiejętność wykonania pracy przejściowej i magisterskiej oraz ich prezentacji